POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

28.02.2017 08:17

TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.

oddíl kopané

Tyršova ul., 270 51 Lužná

                                                                                    

P O Z V Á N K A

 

 

                     na „Valnou hromadu“  TJ SPARTA LUŽNÁ, která se koná v sobotu

                     18. března 2017  od  13.00 hodin v klubovně „Sparty Lužná“

 

                   

                    Program: 1. Zahájení

                                   

                                    2. Volba návrhové komise

 

                                    3. Zpráva o činnosti TJ Sparty Lužná za rok 2016

 

                                    4. Zpráva o hospodaření TJ Sparty Lužná za rok 2016

 

                                    5. Návrh rozpočtu TJ na rok 2017

                                  

                                    6. Diskuse

 

                                    7. Usnesení - závěr

                   

 

Srdečně zveme všechny členy TJ Sparta Lužná.

 

 

 

 

                                                                          Milan Šnajdr  v. r.

                                                                 předseda TJ SPARTA LUŽNÁ, z.s.

Zpět